Growth Data: Bacillus subtilis JH642 on Spizizen's medium + trace elements + amino acids sln + 1% glucose + 1% pyruvate; nakano et al

Organism: Bacillus subtilis JH642
Media: Spizizen's medium + trace elements + amino acids sln + 1% glucose + 1% pyruvate; nakano et al
Source: Nakano et al, 1997
Growth Rate: 0.377649 (1/h)
pH: None
Temperature: None
Additional notes: None
  
Secretion/Uptake Compounds0