Growth Data: Bacillus subtilis JH642 on Spizizen's medium + trace elements + 0.2% glutamate + 50 ug/ml tryptophan and phenylalanine + 1% glucose + 0.2% kno3; nakano et al

Organism: Bacillus subtilis JH642
Media: Spizizen's medium + trace elements + 0.2% glutamate + 50 ug/ml tryptophan and phenylalanine + 1% glucose + 0.2% kno3; nakano et al
Source: Nakano et al, 1997
Growth Rate: 0.3631 (1/h)
pH: None
Temperature: None
Additional notes: None
  
Secretion/Uptake Compounds0